Menu
És molt antic,

És molt antic, “l’Antic egipte”?

Aquesta pregunta, tot i la seva ingenuïtat, aquí a la Plataforma ens la fan sovint. De vegades de manera casual, desenfadada, però de vegades amb força insistència.

Com tantes altres preguntes, la pregunta de “Com d’antic és l’Antic Egipte?” es pot respondre de manera fàcil i breu, o bé llarga i detalladament, segons el cas.

La resposta ràpida és senzillíssima: “molt antic”. Cal tenir en compte que a la vora del Nil hi ha assentaments humans des del paleolític, i per tant podem dir que a la zona d’Egipte hi ha agrupacions humanes no només d’homo sapiens, sinó possiblement també d’homo erectus, fa vora de 400.000 anys.

Però és clar, una altra qüestió molt més difícil de resoldre és determinar el moment exacte en que les poblacions humanes al llarg del Nil comencen a considerar-se a si mateixes “Egípcies”, o bé quan comença l’imperi Egipci com a tal. I com hem dit més  amunt, totes aquestes consideracions correspondrien a la resposta llarga i detallada.

Nosaltres, aquí, ens limitarem a fer un breu repàs de com va sorgir la civilització que avui es coneix generalment com a “Antic Egipte”.

paleo-superior

Mostra de ganivets de pedra corresponents al paleolític superior.

En primer lloc, vora el Nil trobaríem el desenvolupament humà propi del Paleolític (que finalitza fa uns 24.000 anys ), i posteriorment el Neolític (que s’allarga fins  l’any 4700 aC aproximadament). D’aquest període trobem restes arqueològiques similars a les d’altres territoris, com ara eines de pedra en forma de ganivet i destral.

Més tard, durant el Neolític, comencem a trobar poblacions humanes més denses i amb mostres de ceràmica funerària molt refinada, la qual cosa ja dóna mostres d’una societat més uniforme, coneguda com a cultura badariana i, posteriorment, com a ‘Període Nagada’ (entre els anys 4000 i 3200 aC aproximadament). D’aquesta època s’han trobat petits objectes com pintes per als cabells, braçalets, i també figuretes humanes fetes amb fang i ivori. Destaquen ja algunes decoracions pictogràfiques força elaborades que decoren la seva ceràmica.

naqada-ii-vase-4

Decoració ceràmica del període Amarna II, on es mostren diverses figures humanes sobre un vaixell i alguns animals.

A mode de resum, podríem dir que el període Nagada presenta una coherència cultural que tancarà la fase pre-dinàstica de l’antic Egipte. En aquest moment, veurem com algunes zones de del Baix Egipte comencen a presentar enterraments força homogenis: probablement això assenyali una consciència social més intensa. Posteriorment, però, la cultura de l’Alt Egipte comença a cohesionar-se i fins i tot acabarà imposant-se sobre els trets culturals desenvolupats durant el Període Nagada al Baix Egipte.

farao-narmer

El Faraó Narmer de la Ia Dinastia, en la postura tradicional d’atacar els enemics.

A partir d’aquí, sembla que ciutats com Abidos de Mísia o Nekhen (Hieracòmpolis) comencen a brillar amb llum pròpia com a centres polítics, amb mostres pictòriques clares de la deitat del Rei Escorpí així com del Rei Narmer, faraó de la Ia Dinastia.

Amb l’arribada d’aquest faraó, prop de l’any 3150 aC, s’acabaria el període pre-dinàstic del Nil i començaria el que avui dia coneixem amb el nom genèric “d’Antic Egipte”.

I així, tant a mode de resum com amb una mica de detall, podríem donar per resposta la qüestió de “Com d’antic és l’Antic Egipte?”. Podeu tenir per segur que en properes ocasions us parlarem d’aquest “primer” faraó, Narmer, així com de les diverses dinasties que el van succeir.

Que la història us acompanyi!